If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Хэрэв та вэб шүүлтүүртэй газар байгаа бол домэйн нэрийг *.kastatic.org and *.kasandbox.org блоклосон эсэхийг нягтална уу.

Үндсэн товъёог

Пифагорын теоремын жишээ

Саль гипотенуз нь 14 ба суурь 9 байх тэгш өнцөгтийн өндрийг олоход Пифагорын теоремыг ашиглаж байна. Created by Сал Хан and Monterey Institute for Technology and Education.

Video transcript