If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Хэрэв та вэб шүүлтүүртэй газар байгаа бол домэйн нэрийг *.kastatic.org and *.kasandbox.org блоклосон эсэхийг нягтална уу.

Үндсэн товъёог
Цаг: 0:00Нийт үргэлжлэх хугацаа:2:00

Нэг хувьсагчтай илэрхийллийг үнэлэх

Video transcript

Орон нутгийн эмнэлэг хандивын мөнгө цуглуулжээ. Хандив оролцогчдын үнэ дараах байдлаар өгөгджээ. T нь нэг хүний худалдан авсан тасалбарын тоо .5t + 3 эсвэл 5 * t + 3 байдлаар өгөгджээ. t=1 T=8 T=10 байх үеийн үнийг ол t = 1 байх үеийн нөхцлийг бодоцгооё. t -н оронд 1-г орлуулж бичвэл 5*1+3 үйлдлийн дарааллаар бодвол, бид нэмэх тэмдгийн өмнүүр хаалт тавина: Ингээд 5 + 3 = 8. болно. Одоо бүгдээрээ t = 8 байх үеийг бодож үзье. (5 * 8) + 3 = 40 + 3 = 43 Одоо сүүлийн хувилбар болох t = 10 байх үеийг бодож үзэцгээе. Одоо t -н оронд 10-ыг орлуулж үзвэл ( 5 * 10) + 3 = 50 + 3 = 53 За ингээд бид тоогоо бодоцгоолоо.