Үндсэн товъёог

Алгебрийн илэрхийлэл

Суръя
Хувьсагч гэж юу вэБид яагаад үржвэрийн тэмдэг ашигладаггүй вэ?Нэг хувьсагчтай илэрхийллийг үнэлэхНэг хувьсагчтай илэрхийллийг үнэлэх
Суръя
Хоёр хувьсагчтай илэрхийллийн утгыг үнэлэхХоёр хувьсагчтай илэрхийллийн утгыг үнэлэх
Суръя
Хувьсагчтай илэрхийлэл бичих ньХувьсагчтай илэрхийлэл бичих ньХувьсагчтай илэрхийлэл бичихХувьсагч болон хаалт агуулсан илэрхийлэл бичих
Суръя
Ижил гишүүдийг эмхтгэх удиртгалИлэрхийллийг хялбарчлах ньИжил гишүүдийг эмхэтгэх бодлогуудРациональ тоон илэрхийллийг хялбарчлах
Суръя
Хувьсагчтай илэрхийллийг хаалтнаас гаргах
Суръя
Эквивалент илэрхийллүүд
Суръя
Nested fractions
Дадлага ажил
Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Алгебрийн илэрхийлэл-н талаарх таны ойлголтыг дараах 9 асуултаар шалгая.

Энэ нэгжийн тухай

The core idea in algebra is using letters to represent relationships between numbers without specifying what those numbers are!