Бодлого

The plague hit Europe hardest during the
Дараах сонголтуудаас нэгийг нь сонгоорой.
Do 5 problems