Явц
Дэлхийн I дайны эхлэл
Дэлхийн I дайны бусад фронтууд
Дэлхийн I дайны Баруун ба Зүүн фронт
Quiz 1
5 асуулт
Бүслэлт ба АНУ дайнд орсон нь
Дэлхийн I дайн ойрхи дорнодод нөлөөлсөн нь
Дэлхийн I дайны үр дагавар
Quiz 2
5 асуулт
Дэлхийн I дайны хичээлийн асуултууд
Гитлер ба Нацизмын үүсэл
Муссолинын сэргэн мандалт ба фашизм
Хятадын түүх (1911-1949)
Дэлхийн II дайн
Хүйтэн дайн
Human rights
Unit test
10 асуулт

Танд зориулсан сурах төлөвлөгөөг бий болгох

Take Quiz 1 to identify your areas for growth. We'll recommend lessons for exactly what you need to learn.
Дадлага ажил
Дэлхийн I дайн
7 асуулт
Дадлага ажил
ХХ зуун-н талаарх таны ойлголтыг эдгээр 10 асуултын хамт шалгана.
Энэ нэгжийн тухай
Бид ХХ зууны түүхийг судалж мэдэхгүйгээр өнөө үед дэлхий дахинд болж буй үйл явдлуудыг бүрэн ойлгох боломжгүй юм. Энэ бүлэг сэдвээр үзэх хичээлүүд нь империализмын төгсгөлийг дэлхийн хоёр дайн болон хүйтэн дайны үеийн үйл явдлаар дамжуулан бидэнд танилцуулж, орчин үеийн түүх рүү хөтлөх юм.