1750 -1900 Enlightenment and Revolution

Энэ нэгжийн тухай

Бидэнд хаан хэрэгтэй юу? Хүмүүс өөрсдийгөө удирдаж чадах уу, бидэнд ямар нийтлэг эрх, эрх чөлөө байдаг вэ, шинжлэх ухаан танин мэдэхүйн хөгжил хүн төрөлхтнийг хөгжлийн шинэ шатанд хүргэж чадах уу? Энэ бүлэг сэдвийн хичээлүүдээр бид дэлхий ертөнцийн өнөөгийн чиг хандлагын үзэл баримтлал үүсэн бий болсон тухай үзэх юм. Ардчилсан хувьсгалаас эхлээд аж үйлдвэржилтээр хүчирхэгжсэн эзэнт гүрнүүд хэрхэн бий болсныг ч судлах болно.