Үндсэн товъёог

Дэлхийн түүх

Гарааны цэг
Протестант шашны шинэтгэл

Германы номлогч Мартин Лютер 1517 онд Католик сүмийн тэргүүн паптай ном хаялцсанаар шашны шинэтгэлийг эхлүүлсэн. Түүний үзэл санаа нийтийн дунд хурдан тархсан юм. Энэ бүлэг хичээлээр шашны шинэтгэлийн тухай дэлгэрэнгүй үзээрэй.
Суралцаж эхэлье