Үндсэн товъёог
Дэлхийн I дайн "бүх дайныг зогсоож чадах дайн байв." АНУ-ын хувьд энэ дайн дотоодод ч гадаадад ч онцгой үр нөлөөтэй байлаа.