Үндсэн товъёог

Дэлхийн зөрчлүүд (1491-1607)

Test your understanding of Дэлхийн зөрчлүүд (1491-1607) with these 9 questions.

Энэ нэгжийн тухай

Христофор Колумб хөл тавьснаар Хойд Америкийн түүх эхэлдэг. Үнэндээ Колумб шинэ тивийг нээгээд байсан зүйл байхгүй. Тэр зөвхөн Европчуудын газар зүйн тухай мэдлэгийг л өөрчилсөн. Гэвч тэднийг очихоос өмнө энэ тивд 90-110 сая хүн амьдарч байсныг огт хэлэлцдэггүй.