Үндсэн товъёог
Хүмүүс мэдээллээ хадгалах янз бүрийн аргуудыг олж, хэрэглэж ирсэн. Эрт дээр үед мэдэллийг нууцлах янз бүрийн аргуудыг ашиглаж байсан баримт, олдворууд олон бий. Энэ бүлэг хичээлээр эрт үеийн болон одоо үеийн мэдээлэл нууцлах аргуудын тухай үзээрэй.

Assess your understanding of the code breaking presented in the ancient cryptography lesson. This series of articles and exercises will prepare you for the upcoming challenge!