If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Хэрэв та вэб шүүлтүүртэй газар байгаа бол домэйн нэрийг *.kastatic.org and *.kasandbox.org блоклосон эсэхийг нягтална уу.

Үндсэн товъёог
Алгоритм гэдэг нь тодорхой нэг төлвөөс зорилгодоо хүрэх хүртлэх арга зам, алхмуудын дараалал юм. Бид өдөр тутмын амьдралдаа байнга л алгоритм зохиож түүнийгээ хэрэгжүүлж байдаг. Энэ бүлэг хичээлээр алгоритмын тухай дэлгэрэнгүй үзээрэй.
Learn about binary search, a way to efficiently search an array of items by halving the search space each time.
Learn how to use asymptotic analysis to describe the efficiency of an algorithm, and how to use asymptotic notation (Big O, Big-Theta, and Big-Omega) to more precisely describe the efficiency.
Use the recursive technique to solve the Towers of Hanoi, a classic mathematical puzzle and one reportedly faced by monks in a temple.
Learn how to describe graphs, with their edges, vertices, and weights, and see different ways to store graph data, with edge lists, adjacency matrices, and adjacency lists.
Learn how to traverse a graph using breadth-first-search to find a particular node or to make sure you've visited all the nodes, traversing one layer at a time.
Алгоритмын хичээлд сонирхолтой хүүхэд, залуус цаашид гүнзгийрүүлэн юуг судлах вэ?

Энэ нэгжийн тухай

Дортмонд коллежийн профессор Том Кормен, Девин Балкком нарын компьютерийн шижлэх ухаан, алгоритмын хичээлүүдийг үзээрэй. Энэ бүлэг хичээлийг үзсэнээр алгоритм ашиглан хайлт хийх, ангилах болон графикийн онол зэргийн тухай дэлгэрэнгүй мэдлэгтэй болно.